Báo điện tử PLO

Một trong những báo điện tử được nhiều người xem, đọc nhất trong các trang web tiếng Việt trên toàn cầu.

Plo.vn gồm có 17 chuyên mục chính và 44 chuyên mục con: Thời sự, Pháp Luật, Quốc tế, An ninh trật tự, Xã hội, Kinh tế, Đô thị, Tài chính - Ngân hàng, Bất động sản, Xe & Luật, Văn hóa, Giải trí, Giáo dục, Sức khỏe, Du lịch, Công nghệ thông tin, Thể thao ... và đặc biệt là Truyền hình báo Pháp Luật TP.HCM (tv.plo.vn)

Thời gian cập nhật các tin tức, sự kiện, hình ảnh thay đổi ngay lập tức khi có sự kiện xảy ra.

Thông tin traffic

User 5.950.600

Time on site 00:03:50

Pageview 24.575.850


Nguồn: Google Analystic


Thông tin User

Phân bổ theo độ tuổi