Báo điện tử PLO

Trực thuộc sở tư pháp TP Hồ Chí Minh. Một trong những trang tin điện tử được ưa chuộng nhất trong các trang web tiếng Việt trên toàn cầu.

Plo.vn gồm có 17 chuyên mục chính và 44 chuyên mục con: Chính trị - Xã hội, Kinh tế, Thế giới, Thế Giới trẻ, Văn hóa - Nghệ thuật, Giáo dục, Khoa học, Công nghệ thông tin, Sức khoẻ, Thể thao .. .

Thời gian cập nhật các tin tức, sự kiện, hình ảnh thay đổi ngay lập tức khi có sự kiện xảy ra.

Hiệu quả truyền thông

  • Lượng truy cập lớn.
  • Thông tin bài viết uy tín, chính xác, được nhiều báo online khác trích bài và dẫn nguồn.
  • Cập nhật và ứng dụng nhiều xu hướng, hình thức truyền thông quảng cáo trên thế giới.
  • Đối tượng bạn đọc có ảnh hưởng đến khả năng mua và sức mua lớn (44% class A).
  • Chi phí truyền thông hợp lý

Thông tin traffic

User 48.565.235

Sessions 48.565.235

Avg duration 48.565.235

Pageview 48.565.235

Nguồn: Google Analystic(4/20147 - 5/2017)

Thông tin User

Phân bổ theo độ tuổi